Czym są kody UFI i co warto o nich wiedzieć?

Wraz z pierwszym stycznia 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej zmieniły się zasady zgłaszania oraz oznakowania opakowań produktów, między innymi chemii budowlanej. Dlatego wszystkie firmy Jakie wprowadzają te produkty na rynek muszą rejestrować je zgodnie z centralnym systemem stworzonym przez Europejską agencję chemikaliów. Wszelkie informacje w tym obszarze uzyskać można na stronie https://consultchem.pl/pojedynczy-post/7/kody-ufi-na/. Etykiety zgłoszonych produktów muszą posiadać obowiązkowe 16 znakowy kod, który znany jest jako unikalny identyfikator formuły. Obowiązek zgłaszania dotyczy między innymi mieszanin jakie przeznaczone są do zastosowania konsumenckiego profesjonalnego oraz zawodowego.

Kody UFI - najważniejsze informacje

Unikalny identyfikator formuły jest niepowtarzalnym kotem alfanumerycznym. Podzielony jest na cztery bloki, natomiast każdy blok oddzielony został myślnikiem. Co więcej kot poprzedzony musi być skrótem UFI, który pisany jest wielkimi literami wraz z dwukropkiem. Musi być wyrażony sposób czytelny i wyraźny, a także zostać naniesiony na opakowanie w sposób trwały. Nowy kod UFI jest nadawany jeżeli w recepturze nastąpiła jakakolwiek zmiana składu mieszaniny na przykład przez dodanie, usuwanie komponentów lub ich zastępowanie. Również w przypadku kiedy Nastąpiła zmiana stężenia wykraczająca poza dopuszczalny zakres. Każda zmiana kodu wymaga aktualizacji oraz zgłoszenia. Kod można wygenerować między innymi koncentrując się na mieszaninie, produkcję, rynku oraz języku. Kody UFI w sposób jednoznaczny łączy przekazane informacje w zakresie składu mieszaniny oraz grupy mieszanin wraz z konkretną mieszaniną. Zaleca się aby zamiast włączenia kodu do informacji uzupełniających przedstawionych Na etykiecie drukować się lub umieszczać na opakowaniu wewnętrznym lub z innymi elementami etykiety. Kiedy kształt lub rozmiar opakowania jest niewielki i uniemożliwia umieszczenie kodu na opakowaniu wówczas przedmiot pokazujący dany może zdecydować się na umieszczenie kodu wraz z elementami etykiety na opakowaniu na zewnątrz. Natomiast w odniesieniu do mieszanin, które są pakowane oraz dostarczanie do wykorzystania na terenie obiektu przemysłowego, wówczas podmiot przekazujący dany musi podać kod UFI w tak zwanej karcie charakterystyki.

Produkty w sklepie

Kiedy niezbędne jest stosowanie kodów UFI?

Kiedy dochodzi do przypadkowego narażenia siebie członków rodziny na produkty które zawierają szkodliwe chemikalia najczęściej punktem kontaktu jest ośrodek zatruć lub pogotowie ratunkowe. W ubiegłych latach ośrodki zatruć pracowały, że aż w przypadku 40% odebranych połączeń ciężko było szybko oraz dokładnie określić dany produkt, czego konsekwencją była zbyt ostrożna leczenie. Dlatego wraz ze styczniem 2021 można zostać poproszony o podanie kodu UFI. Jest on dostępny Na etykiecie w przypadku niektórych produktów chemicznych do codziennego użytku. Jego idea oraz sposób stosowania jest bardzo prosty. Jest to niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej, łączący informacje o produkcie, składnikach toksyczności oraz jego zastosowaniu. Dlatego posiadają kodu może przyspieszyć oraz ułatwić podmiotem działającym w w szpitalu lub ośrodkach zatruć. Umożliwia to szybkie i sprawne podjęcie właściwego leczenia. Przykładami produktów na których znajduje się kod UFI są między innymi spoiwa, produkty odświeżające powietrze, artykuły artystyczne oraz rzemieślnicze, środki do czyszczenia oraz konserwacji, detergenty, chemia ogrodnicza, wyroby do budowy domów, paliwa, farby drukarskie, mieszanki do papierosów elektronicznych, a także specjalistyczne środki czyszczące.

Kto nadaje kody UFI?

Obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych wynika z rozporządzenia jest powszechnie respektowany i weryfikowany. Kod UFI generowany jest przez narzędzie Europejskiej agencji chemikaliów. Jest realizowane na podstawie numeru VAT danego podmiotu zgłaszającego oraz wewnętrznego numeru dla formulacji nadanego przez dany podmiot. Dodatkowo generowanie kodów jest bezpłatne. Identyfikator umożliwia jednoznaczne określenie jakości oraz zawartości mieszaniny, co połączone jest z informacjami dotyczącymi zagrożeń, właściwości jakie zgłasza odpowiedzialny podmiot. Kot musi być jednak trwale umieszczony Na etykiecie produktu oraz zgłaszanie z notyfikację mieszaniny. Dodatkowo kot musi podlegać zmianie W przypadku kiedy dojdzie do zmiany receptury mieszaniny lub wystąpi jakakolwiek inna zmiana ilościowa lub jakościowa w zakresie mieszaniny.

Autor

Redakcja

bezpieczenstwoplus.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz