Leasing samochodu – jakie dokumenty?

Okazuje się, że ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów w przypadku wniosku leasingowego uzależniona jest od rodzaju i wartości środka trwałego, wysokości pierwszej wpłaty, okresu leasingowania i innych czynników.

Leasing samochodu - procedury uproszczone (błyskawiczne)

 • umowa lub statut spółki (nie każda firma wymaga tych dokumentów),
 • wpis do ewidencji, KRS, koncesja (w zależności of formy prowadzonej działalności),
 • dokument potwierdzający nadanie numeru REGON,
 • dokument potwierdzający nadanie numeru NIP (nie każda firma wymaga tego dokumentu),
 • dowód osobisty właściciela firmy, współwłaścicieli, zarządu (w zależności of formy prowadzonej działalności),
 • w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność, spółek jawnych, spółek cywilnych, gdzie odpowiada się majątkiem prywatnym niekiedy trzeba też przesłać dowód osobisty współmałżonka lub okazać stosowny dokument odnośnie rozdzielności majątkowej (nie każda firma wymaga tych dokumentów),
 • dokument, który potwierdza, że firma działa na rynku np ostatni rachunek za telefon, rachunek za energię elektryczną, przelew do ZUS, dokument potwierdzający rejestrację w US (nie każda firma wymaga takich dokumentów),
 • kompletnie wypełniony wniosek leasingowy, niekiedy we wniosku trzeba poinformować również o majątku prywatnym i firmowym, a także wypełnić oświadczenie o ewentualnym zadłużeniu (kredyty i leasingi), braku zaległości podatkowych, przychodach i dochodach za ostatni rok czy miesiąc (nie wszystkie firmy leasingowe wymagają wszystkich tych informacji).

Leasing samochodu - procedury standardowe (pełne)

Poza wymienionymi powyżej dokumentami wymagane mogą być również dokumenty finansowe, które potwierdzają obrót i dochód firmy, która o leasing wnioskuje:

 • w zależności od formy prowadzenia działalności CIT-8, PIT-36, bilans i rachunek wyników itd.,
 • oświadczenie odnoście przychodu i dochodu za ostatni zamknięty miesiąc obrachunkowy (czasami na potwierdzenie tego  wymaga się też ostatniej deklaracji VAT-7 itd.).

W przypadku niektórych firm to wszystkie dokumenty, jakie trzeba przygotować. Dotyczy to przede wszystkim transakcji, które nie są wygórowane pod względem wartości i mało skomplikowane.

Z kolei w przypadku transakcji bardziej złożonych i o większych wartościach trzeba niekiedy przedstawić jeszcze m.in.:

 • zaświadczenie o braku zaległości w ZUS,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym,
 • opinie banków odnośnie danej firmy, jej obrotach na koncie oraz ewentualnych zobowiązaniach finansowych.

Poza tym czasami firmy leasingowe żądają jeszcze przedstawienia innych dokumentów. Najczęściej są to m.in.:

 • badanie biegłego (w przypadku firm, które zobowiązane są do wykonywania audytu),
 • oświadczenia majątkowe,
 • opinie innych firm leasingowych odnośnie terminowości w spłacie obsługiwanych umów,
 • certyfikaty, autoryzacje i inne,
 • umowy współpracy bądź przedwstępne umowy dotyczące realizowanych kontraktów,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ogólną ocenę sytuacji finansowej i majątkowej osoby wnioskującej.

Artykuł oparty na wiedzy z portalu http://auto-online.pl/nldv/poradnik-leasingowy-czyli-leasing-krok-po-kroku.html

Autor

Redakcja

bezpieczenstwoplus.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz