Jak wykorzystać w firmie nowe zwolnienia z podatku?

Firma w zależności od liczby zatrudnionych osób, którym chce z okazji Wielkanocy przekazać karty przedpłacone może zaoszczędzić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Dodatkowe oszczędności zyska sam pracownik.

Święta Wielkanocne tuż tuż. W wielu firmach trwa gorączkowe poszukiwanie najlepszych prezentów dla pracowników, które pozwolą zwiększyć ich motywację do pracy. Działy personalne szukają nowoczesnych rozwiązań, a działy księgowe skupiają się na takich, które przyniosą radość pracownikom, ale będą również korzystne finansowo dla firmy. Oba cele da się łatwo pogodzić. Wystarczy wybrać kartę przedpłaconą Edenred.

Jak działa karta przedpłacona?

Karta przedpłacona to nowoczesne świadczenie pozapłacowe dla pracowników. Można nią płacić w dowolnym punkcie z terminalem w Polsce i za granicą, w internecie oraz aplikacji Google Pay™. Karta może być także zasilona dowolną sumą. Zatem cel zakładany przez dział personalny spełniamy. Teraz skupmy się na celu działu księgowego: racjonalnych wydatkach. One takie będę, a dodatkowo mogą dać pewne oszczędności, bez względu na źródło sfinansowania prezentu.

Pamiętajmy, że przedsiębiorstwo może doładować karty podarunkowe Edenred korzystając ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub obrotowych. Jeśli zdecydujemy się na pierwszą opcję musimy pamiętać, że nie można każdej zatrudnionej w firmie osobie przyznać jednakowego doładowania na karcie. Nie może mieć zatem miejsca sytuacja, gdy zatrudniamy 100 osób i z okazji Wielkanocy każdej wręczamy kartę z doładowaniem na 200 zł. Nie spełnimy warunków wynikających z ustawy o ZFŚS. Te przewidują, że wielkość przyznanych pracownikom świadczeń musi uwzględniać ich sytuację materialną. Zatem doładowanie na karcie może być wyższe dla osób o niższej pensji i trudniejszej sytuacji finansowej, a niższe dla kadry managerskiej. Wówczas firma będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 1000 zł rocznie na każdego pracownika. Jeśli w całym roku wartość dodatkowych świadczeń sfinansowanych z ZFŚS nie przekroczy 1000 zł, PIT nie wystąpi. Gdy świadczenia ten limit przekroczą, opodatkowaniu będzie polegać nadwyżka ponad 1000 zł.

Równie dobre informacje dla działu księgowego będą wówczas, gdy firma wybierze drugą opcję finansowania – czyli środki obrotowe. Wówczas kwota doładowania kart trafi do kosztów uzyskania przychodów.

Ulgi podatkowe dla firm

Ile oszczędzi firma?

Aby te oszczędności pokazać na przykładzie załóżmy - w uproszczeniu - że mamy firmę, zatrudniającą 100 osób. Rozlicza ona podatek dochodowy według skali PIT – stawka 18%. Jeśli każdy pracownik dostanie średnio w roku prezent w postaci doładowania na karcie przedpłaconej w wysokości 180 zł (pamiętajmy jednak, że wartość świadczeń musi być zróżnicowana ze względu na sytuację materialną obdarowywanych, przy finansowaniu z ZFŚS). Dla firmy oznacza to wydatek na poziomie 18 000 zł rocznie (100 osób x 180 zł = 18 000 zł). Jako że wydatek ten stanowi dla firmy koszt podatkowy, jej podatek obniży się w związku z tym o 3240 zł (18 000 zł x 18%). Ale już gdy takie doładowanie wyniesie po 1000 zł (do tej kwoty pracownik nie zapłaci podatku), to firma obniżyłaby podatek o 18 000 zł (100 x 1000 zł x 18%). Trzeba tylko pamiętać, że kosztem nie jest sam wydatek z funduszu, ale dokonane na niego odpisy. Stają się one kosztem w momencie przekazania ich na rachunek funduszu.

Co zyskuje pracownik?

Oszczędności dla pracodawcy już znamy. A co z pracownikiem? On przecież jest tu najważniejszy. Po pierwsze zyskuje on prezent od szefa, który zwiększa jego motywację i zaangażowanie do pracy. O takim działaniu świadczeń pozapłacowych mówi 83% pracowników, którzy wzięli udział w badaniu Barometr Pracownika Edenred-IPSOS. Po drugie, pracownik środki otrzymane na karcie może wykorzystać w dowolny sposób tak, aby sprawić sobie radość. Po trzecie, korzystając z karty przedpłaconej Edenred otrzymuje liczne zniżki, dzięki którym zakupy świąteczne mogą być dla niego tańsze nawet o 2 463 zł.

Autor

Redakcja

bezpieczenstwoplus.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz